Chính sách đổi trả hàng hoá

Đổi hàng trong vòng 14 ngày

Nếu bị lỗi kỹ thuật do sản phẩm (không thể khắc phục được ngay, có xác nhận của kỹ thuật) thì sẽ được đổi sản phẩm mới cùng loại theo điều kiện đổi dưới đây:

1/ Các sản phẩm được đổi/trả


2/ Các sản phẩm không được đổi – trả


3/ Hoàn tiền